سنگ کابینت و اپن ( گرانیت . مرمر پرتغالی . سبز لجنی )

بازدید : 4407   |      

کد محصول : 1033

سنگ کابینت و اپن ( گرانیت . مرمر پرتغالی . سبز لجنی ) در ابعاد عرض 70 سانتی متر و طول 3 متر با ضخامت 2 سانتی متر

سنگ کابینت و اپن ( گرانیت . مرمر پرتغالی . سبز لجنی ) در ابعاد عرض 70 سانتی متر و طول 3 متر با ضخامت 2 سانتی متر