گرانیت سبز لجنی

بازدید : 2922   |      

کد محصول : 1026

گرانیت سبز لجنی در ابعاد 40 در 40 با ضخامت 2 سانتی متر
گرانیت سبز لجنی در ابعاد60 در 60 با ضخامت 2 سانتی متر
گرانیت سبز لجنی در ابعاد پله با ضخامت 3 و 4 سانتی متر

گرانیت سبز لجنی در ابعاد 40 در 40 با ضخامت 2 سانتی متر
گرانیت سبز لجنی در ابعاد60 در 60 با ضخامت 2 سانتی متر
گرانیت سبز لجنی در ابعاد پله با ضخامت 3 و 4 سانتی متر