خدمات فنی مهندسی

خدمات فنی مهندسی

فرآوری را استحصال ماده معدنی پس از استخراج ماده معدنی تا رسیدن  به مرحله اجرایی از ارکان مهمی است. این شرکت با در اختیار داشتن واحد فرآوری سنگ آهن: سنگ آهن را پر عیار نموده و در نظر دارد تا در زمینه فرآوری سایر مواد معدنی خام  نیز قدمی بردارد.                                                  

خدمات فنی مهندسی

استخراج ماده معدنی و بررسی نحوه استخراج یکی از مسائل مهم و اقتصادی در بخش معدنکاریست. 

شرکت صنایع ذوب و فولاد کوثر ره آورد توس با استفاده از ابزار مناسب هم اکنون در حال استخراج مواد معدنی  از چندین محدوده فلزی و غیر فلزی است که میتوان از آنها به استخراج از معادن فلزی نظیر سنگ آهن و همچنین غیر فلزی مثل سنگ های ساختمانی و... نام برد .

این شرکت با در دست داشتن  انواع کمپرسور :راسول : دستگاه های سیم برش و لودر ... در استخراج سنگ های ساختمانی  نظیر مرمر : گرانیت : مرمریت : تراورتن و ...نقش بسزایی ایفا میکند .

همچنین این شرکت با در دست داشتن سیستم حمل و نقل مناسب توانایی قابل قبولی در حمل و نقل مواد معدنی استخراج یافته از معادن  به مقاصد مختلف را دارا است .

خدمات فنی مهندسی

شرکت صنایع ذوب و فولاد کوثر ره آورد توس قادر است کلیه مراحل اکتشافات معدنی را از مراحل اولیه پیجویی و نمونه برداری  و همچنین بررسی های عمومی مناطق مختلف تا مراحل تفصیلی و ارزیابی ذخائر معدنی را انجام دهد.

این شرکت توانایی ارائه خدمات اکتشافات منابع زیر سطحی اعم از کانسار های فلزی و غیر فلزی و سایر منابع زیر سطحی را داراست. مشروح ارائه خدمات در این حیطه به شرح زیر است; 

1_ بررسی های زمین شناسی : پیجویی و پتانسیل های مناطق مستعد کانی سازی معدنی

2_ تهیه انواع نقشه های زمین شناسی و معدنی در مقیاس های مختلف معدنی و بررسی های زمین شناسی ساختمانی 

3_ نمونه گیری : بررسی نمونه ها و مطالعات پترولوژی و ژئوشیمی

4_مطالعات اکتشافی با استفاده از انواع روش های ژئو فیزیکی و تلفیق اطلاعات 

5_ حفاری اکتشافی : مطالعه مغزه های گمانه ها

6_ مدل سازی عیاری و تعیین ذخائر معدنی و ارزیابی آنها به روش های مختلف 

7_ بررسیث عیار حد برای مناطق مختلف و بررسی خطا و واریانس 

8_ بررسی مواد معدنی استخراج شده از نظر کیفیت برای فرآوری 

9_ مدل سازی سه بعدی زمین شناسی توده های معدنی مقید به لایه های اطلاعاتی و اکتشافی مختلف 

10_ مطالع اقتصادی طرح های مختلف معدنی و کانه آرایی