فروش سنگ آهن

فروش سنگ آهن

 

 فروش 20 هزار تن سنگ آهن عیار 62 و سایز 0-25 تحویل بندرعباس ، 5 هزار تن موجود و بقیه در حال حمل

 

شرکت صنایع ذوب و فولاد کوثر ره آورد توس

شماره تماس 38903878-051

نظر بدهید