نیازمند پیمانکار جهت استخراج (سنگ آهن ، سنگ ساختمانی و سایر معادن فلزی )

نیازمند پیمانکار جهت استخراج (سنگ آهن ، سنگ ساختمانی و سایر معادن فلزی )

 

 

 

نیازمند پیمانکار جهت استخراج (سنگ آهن ، سنگ ساختمانی و سایر معادن فلزی )

 

 

شر کت صنایع ذوب و فولاد کوثر ره آورد توس

تلگرام : 09032657633

شماره تماس 09151245646

نظر بدهید