نیازمند بیل مکانیکی زنجیری

نیازمند بیل مکانیکی زنجیری

به یک بیل مکانیکی زنجیری جهت کار اکتشافی  در منطقه سنگان خواف

شرکت صنایع ذوب و فولاد کوثر ره آورد توس

شرکت فولاد توس 

شرکت ره آورد فولاد توس

برای اطلاعات بیشتر با شماره های ذکر شده تماس حاصل نمایید

نظر بدهید