معدن باریت کویر جعفر آباد

معدن باریت کویر جعفر آباد

معرفی معدن باریت  کویرجعفرآباد

موقعیت جغرافیایی و راه دسترسی:

  • محدوده مورد نظر در استان خراسان رضوی در فاصله 240 کیلومتری جنوب غربی از مشهد، در فاصله حدود 23 کیلومتری جنوب غربی شهرستان خلیل آباد قرار دارد.
  • برای دسترسی به محدوده در مسیر مشهد – کاشمر – خلیل آباد حرکت کرده و بعد از رسیدن به خلیل آباد، به سمت بردسکن پیش رفته و پس از طی مسافت 10 کیلومتر به سمت جنوب و وارد جاده فرعی و آسفالته روستای جعفر آباد می شویم و پس از پیمودن 35 کیلومتر به این روستا می رسیم. سپس وارد راه عشایری به طول 19/3 کیلومتر شده و بعد به راه احداث شده توسط دارنده محدوده اکتشافی بطول 4 کیلومتر رسیده تا بتوان به اولین رخنمون باریت رسید.

    مسیر دسترسی به محدوده مورد نظر:


مختصات محدوده:

E

D

C

B

A

رئوس

01 57  57

01 57  57

 00 56  57

 00 56  57

29 56  57

طول جغرافیایی

15  00  35

46  58  34

46  58  34

10  59  34

15  00  35

عرض جغرافیایی

تصویر گوگل ارث محدوده:

سازند سرخ گره دو با شیب 45 درجه در زیر آهک کرتاسه

 

سازند سرخ گره دو شامل شیل های مدادی قرمز رنگ که با لایه های ماسه سنگ تناوب دارد

کانی سازی:

  • در منطقه مورد نظر کانی سازی باریت به صورت رگه ای و در امتداد فضا ها و شکستگی ها در سنگ میزبان سازند رسوبی سرخ گردو رخ داده است.
  • شیب رگه های باریت زیاد بوده و از 76 تا 85 درجه متغیر است که این امر بسیار می تواند در هزینه های دسترسی به کانسار موثر بوده و برداشت ان را آسان می کند.
  • ضخامت رگه ها متغیر و از 12 سانتی متر تا 87 سانتی متر تغییرات دارد اما طول رگه از 100 متر تا 200 متر در بخشهای مختلف متفاوت است.
  • میزان BaO از 59 درصد تا 62/33 متغیر بوده و باریت آن از 93/28 درصد تا 96/01 درصد متغیر است.
  • میزان ناخالصی استرانسیم از 1/3 تا 3/32 درصد و میزان آهن آن کمتر از 0/5 درصد می باشد.

باریت با اگرگات دسته جارویی

رخنمون رگه باریت

دپوی ماده معدنی

رخنمون رگه باریت

 

جهت اطلاعات بیشتر اینجا کلیک نمایید

و یا

لطفا با شماره 05138903878 تماس حاصل نمایید.

نظر بدهید