آگهی ها

*فروش واحد تجاری *

فروش و یا تهاتر یک واحد تجاری در طبقه ی همکف واقع در پروژه ی قاصدک ابتدای جاده ی شاندیز