آگهی ها

ناحیه معدنی گرانیت کنیف

معادن سنگ ساختمانی و تزیینی(معدن سنگ گرانیت کنیف) ***شرکت صنایع ذوب و فولاد کوثر ره آورد توس دارای معادن سنگ ساختمانی و تزیینی در استان های خراسان جنوبی و رضوی می باشد؛ و از این نظر یکی از تامین کنندگان سنگ مورد نیاز این استان ها به شمار می رود.***