آگهی ها

معرفی معدن مرمر کوه پلنگی

***شرکت صنایع ذوب و فولاد کوثر ره آورد توس دارای معادن متعدد در استان های خراسان جنوبی و رضوی می باشد؛ و از این نظر یکی از تامین کنندگان مواد معدنی مورد نیاز این استان ها به شمار می رود.***معرفی معدن مرمر کوه پلنگی