آگهی ها

معرفی معدن آهن پلاسری کال نیک

شرکت صنایع ذوب و فولاد کوثر ره آورد توس با داشتن معادن غنی و با کیفیت از سنگ ساختمانی و سنگ تزیینی در نقاط مختلف کشور عزیزمان ایران، توانایی تامین نیاز مصرف کنندگان داخلی و خارجی را دارد.

معرفی معدن مرمر کوه پلنگی

***شرکت صنایع ذوب و فولاد کوثر ره آورد توس دارای معادن متعدد در استان های خراسان جنوبی و رضوی می باشد؛ و از این نظر یکی از تامین کنندگان مواد معدنی مورد نیاز این استان ها به شمار می رود.***معرفی معدن مرمر کوه پلنگی

ناحیه معدنی گرانیت کنیف

معادن سنگ ساختمانی و تزیینی(معدن سنگ گرانیت کنیف) ***شرکت صنایع ذوب و فولاد کوثر ره آورد توس دارای معادن سنگ ساختمانی و تزیینی در استان های خراسان جنوبی و رضوی می باشد؛ و از این نظر یکی از تامین کنندگان سنگ مورد نیاز این استان ها به شمار می رود.***